İletişim
Sandıkçı Global Lojistik

Lojistik Nedir?

Sektörel

Lojistik Nedir?

Lojistik, günümüz iş dünyasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Lojistik, mal ve hizmetlerin üretiminden son tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar. Bu süreçte, ürünlerin depolanması, taşınması, dağıtımı ve yönetimi gibi birçok farklı aşama yer alır.

Lojistik, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmak, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için kullanabilecekleri bir araçtır. Doğru bir lojistik yönetimi, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, lojistik konusunda bilinçli olmak ve süreçleri doğru bir şekilde yönetmek oldukça önemlidir.

Lojistik kavramı her ne kadar günümüzde daha fazla kullanılmaya başlamış olsa da, aslında yüzyıllardır var olan bir süreçtir. Tarihte, askeri lojistik, savaş sırasında askerlerin ihtiyaç duyduğu malzemelerin tedarikini ve taşınmasını kapsayan bir süreç olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise lojistik, sadece askeri değil, ticari alanda da önemli bir yere sahiptir.

Lojistik Tanımı ve Tarihi

Lojistik, mal ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar olan süreçlerin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi ile ilgilenen bir işlevdir. Lojistik, ürünlerin tedarik zinciri boyunca hareketini yönetir ve müşteriye ulaştırır.

Lojistik kelimesi, Fransızca “loger” kelimesinden türemiştir ve “konaklama” anlamına gelir. İlk olarak askeri alanda kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, lojistik kavramı ticari alanda da kullanılmaya başlandı.

Lojistik, günümüzde işletmelerin başarısı için önemli bir faktördür. Lojistik yönetimi, işletmelerin tedarik zincirindeki her aşamada verimliliği artırmak için stratejik planlama, organizasyon, yönetim ve kontrol işlevlerini yerine getirir.

Lojistik, birçok farklı alt alanı içerir. Bunlar arasında depolama, taşıma, sipariş yönetimi, envanter yönetimi, lojistik ağ tasarımı ve müşteri hizmetleri yer alır. Lojistik, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

Depolama, taşıma, sipariş yönetimi, envanter kontrolü, lojistik ağ tasarımı ve müşteri hizmetleri gibi lojistik alt alanlarının her biri, işletmelerin rekabet gücünü artırmak için fırsatlar sunar. Örneğin, modern depolama teknolojileri ve yönetim sistemleri, envanterin daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak maliyetleri düşürebilir ve teslimat sürelerini hızlandırabilir.

Ayrıca, taşımacılık alanında yaşanan gelişmeler de lojistikte önemli bir rol oynamaktadır. Hava, kara, deniz ve demiryolu gibi farklı taşıma modlarının entegrasyonu, daha hızlı ve daha verimli lojistik çözümlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu da işletmelerin müşterilerine daha hızlı teslimat yapmalarına ve tedarik zinciri üzerinde daha fazla kontrol sağlamalarına yardımcı olur.

Bununla birlikte, lojistik sadece fiziksel ürünlerin taşınması ve depolanmasıyla sınırlı değildir. Hizmet sektöründe de lojistik kavramı önemlidir. Örneğin, bir e-ticaret platformunun sipariş yönetimi ve teslimat süreçleri, müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler ve rekabet avantajı sağlar.

Lojistik Süreçleri

Lojistik süreçleri, bir işletmenin başarılı bir şekilde ürün veya hizmet sunabilmesi için izlediği adımların bütünüdür. Bu süreçler, bir işletmenin ürünlerinin veya hizmetlerinin tedarikinden, üretimine, depolanmasına, taşınmasına ve sonunda müşteriye ulaştırılmasına kadar olan karmaşık ağları içerir.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik süreçlerinin en önemli ayağı tedarik zinciri yönetimidir. Tedarik zinciri yönetimi, malzemelerin, ürünlerin ve hizmetlerin tedarik edilmesi, stoklanması, üretim sürecinde kullanılması ve son kullanıcıya ulaştırılması gibi tüm süreçleri kapsar. Lojistik yöneticileri, tedarik zinciri yönetimi ile ilgili tüm süreçleri başarılı bir şekilde yöneterek, müşteri memnuniyetini arttırırken, maliyetleri de minimize ederler.

Malzeme Yönetimi

Malzeme yönetimi, üretim sürecinde kullanılan tüm malzemelerin doğru zamanda, doğru yerde ve doğru miktarda temin edilmesini kapsar. Lojistik yöneticileri, malzeme yönetiminde doğru stok seviyelerini belirleyerek, stok maliyetlerini minimize ederler. Ayrıca, tedarikçilerle olan ilişkileri yöneterek, malzeme temininde yaşanabilecek gecikmeleri önleyerek, üretim sürecindeki aksamaları engellerler.

Dağıtım Yönetimi

Dağıtım yönetimi, ürünlerin müşterilere en hızlı ve en ekonomik şekilde ulaştırılmasını kapsar. Lojistik yöneticileri, dağıtım ağını oluşturarak, ürünlerin depolama, sevkiyat ve teslimat süreçlerini planlarlar. Böylece, müşteri memnuniyetini arttırırken, maliyetleri minimize ederler. Ayrıca, lojistik yöneticileri, dağıtım süreçlerinde kullanılan araç ve ekipmanların bakım ve onarımını da yöneterek, süreçlerin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlarlar.